معنی و ترجمه کلمه tailing به فارسی tailing یعنی چه

tailing


ريشه سنگ يا اجر( بنايى)،پس مانده ،تکه ،انتها،دنباله ،تعقيب
معمارى : ريشه سنگ يا اجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها