معنی و ترجمه کلمه take a dive به فارسی take a dive یعنی چه

take a dive


ورزش : تظاهر به ناک اوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها