معنی و ترجمه کلمه take counsel with به فارسی take counsel with یعنی چه

take counsel with


مشورت کردن با
قانون ـ فقه : با وکيل مشورت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها