معنی و ترجمه کلمه take part به فارسی take part یعنی چه

take part


دخالت يا شرکت کردن ،سهيم شدن ،دخالت کردن ،مداخله کردن ،شرکت کردن
قانون ـ فقه : سهيم بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها