معنی و ترجمه کلمه take this letter to the post به فارسی take this letter to the post یعنی چه

take this letter to the post


اين نامه راببريد به پستخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها