معنی و ترجمه کلمه take up one's abode به فارسی take up one's abode یعنی چه

take up one's abode


منزل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها