معنی و ترجمه کلمه take up ones abode به فارسی take up ones abode یعنی چه

take up ones abode


منزل کردن ،سکنى گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها