معنی و ترجمه کلمه talk down به فارسی talk down یعنی چه

talk down


ساکت کردن ،از روبردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها