معنی و ترجمه کلمه talking is not permitted به فارسی talking is not permitted یعنی چه

talking is not permitted


سخن گفتن مجاز نيست ،صحبت ممنوع است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها