معنی و ترجمه کلمه tallish به فارسی tallish یعنی چه

tallish


نسبتا بلند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها