معنی و ترجمه کلمه tally به فارسی tally یعنی چه

tally


محاسبه ،چوب خط زدن ،تطبيق کردن ،جاى چوبخط،برچسب ،اتيکت ،نظير،قرين ،علامت ،نشان ،تطبيق کردن ،مطابق بودن ،باچوبخط حساب کردن ،شمردن ،شمارش ،شمارشگر
قانون ـ فقه : با چوب خط حساب کردن
روانشناسى : خط نشان
بازرگانى : حساب نگهدا شتن
ورزش : کسب يا ثبت امتياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها