معنی و ترجمه کلمه taoism به فارسی taoism یعنی چه

taoism


تائوايسم ،فلسفه تائو،پيروى از طريقت چينى
قانون ـ فقه : روش فکرى منسوب به lao-tse فيلسوف چينى که مبتنى است بر اداره مملکت بدون وجود دولت و بدون اعمال فرمها و اشکال خاص حکومت
روانشناسى : ايين تائو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها