معنی و ترجمه کلمه tap به فارسی tap یعنی چه

tap


اهسته زدن ،قلاويز،ضربت اهسته ،ضربات اهسته وپيوسته زدن ،شير اب زدن به ،از شير اب جارى کردن ،بهره بردارى کردن از،سوراخ چيزيرا بند اوردن
علوم مهندسى : توپى
الکترونيک : اتصال وسط
معمارى : توپى
ورزش : ضربه محکم که ت نها يک ميله را جا بگذارد
علوم هوايى : قلاويز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها