معنی و ترجمه کلمه tape synchronizer به فارسی tape synchronizer یعنی چه

tape synchronizer


همگام کننده نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها