معنی و ترجمه کلمه target captain به فارسی target captain یعنی چه

target captain


ورزش : عضو تيم چهارنفره تيراندازى با تير و کمان که ضمنا "دستور اغاز و پايان را مى دهد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها