معنی و ترجمه کلمه target materials به فارسی target materials یعنی چه

target materials


علوم نظامى : مواد و وسايل بردن هدفها روى نقشه يا نشان دادن و مشخص کردن انها روى طرحها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها