معنی و ترجمه کلمه target rifle به فارسی target rifle یعنی چه

target rifle


ورزش : تفنگ مخصوص تيراندازى به هدف
علوم نظامى : تفنگ مشقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها