معنی و ترجمه کلمه tariff به فارسی tariff یعنی چه

tariff


نرخ ،عوارض ،تعرفه گمرگى ،تعرفه بندى کردن
کامپيوتر : تعرفه
معمارى : تعرفه
قانون ـ فقه : تعرفه گمرکى
بازرگانى : فهرست نرخها،تعرفه گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها