معنی و ترجمه کلمه task component به فارسی task component یعنی چه

task component


علوم نظامى : بخشى از يک ناوگان يا گروه رزمى يا گروه ماموريت که براى يک ماموريت مخصوص تشکيل شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها