معنی و ترجمه کلمه task-oriented به فارسی task-oriented یعنی چه

task-oriented


روانشناسى : تکليف گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها