معنی و ترجمه کلمه taste bud به فارسی taste bud یعنی چه

taste bud


روانشناسى : جوانه چشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها