معنی و ترجمه کلمه tatemi به فارسی tatemi یعنی چه

tatemi


محل مسابقه کاراته
ورزش : ميدان مبارزه کاراته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها