معنی و ترجمه کلمه tax base به فارسی tax base یعنی چه

tax base


قانون ـ فقه : ماخذ ماليات
بازرگانى : مبناى مالياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها