معنی و ترجمه کلمه taylor series expansion به فارسی taylor series expansion یعنی چه

taylor series expansion


علوم مهندسى : بسط سرى تيلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها