معنی و ترجمه کلمه tears rained down his cheeks به فارسی tears rained down his cheeks یعنی چه

tears rained down his cheeks


اشک بر چهره اش روان شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها