معنی و ترجمه کلمه teazel به فارسی teazel یعنی چه

teazel


teasel(،( )teazleگ.ش).بوته خار،خارخسک ،شانه چوپان ،ماشين خارزنى ،خارزدن ،شانه زدن(به پرز پارچه وغيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها