معنی و ترجمه کلمه technical assistance به فارسی technical assistance یعنی چه

technical assistance


بازرگانى : کمک فنى
علوم نظامى : کمکهاى فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها