معنی و ترجمه کلمه technical knockout به فارسی technical knockout یعنی چه

technical knockout


ورزش : ناک اوت فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها