معنی و ترجمه کلمه technics به فارسی technics یعنی چه

technics


اصول فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها