معنی و ترجمه کلمه teeth of armature به فارسی teeth of armature یعنی چه

teeth of armature


الکترونيک : دندان ارميچر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها