معنی و ترجمه کلمه telecommunication installation به فارسی telecommunication installation یعنی چه

telecommunication installation


علوم مهندسى : تاسيسات ارتباطات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها