معنی و ترجمه کلمه telegrapher به فارسی telegrapher یعنی چه

telegrapher


تلگرافچى
علوم نظامى : تلگراف کننده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها