معنی و ترجمه کلمه telepathic به فارسی telepathic یعنی چه

telepathic


وابسته به دورهم انديشى ،وابسته به توارد يا انتقال فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها