معنی و ترجمه کلمه telephone engineering به فارسی telephone engineering یعنی چه

telephone engineering


علوم مهندسى : تکنيک يا مهندسى تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها