معنی و ترجمه کلمه telephone loope به فارسی telephone loope یعنی چه

telephone loope


علوم مهندسى : حلقه تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها