معنی و ترجمه کلمه telephone message به فارسی telephone message یعنی چه

telephone message


پيام تلفنى
علوم مهندسى : پيغام تلفنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها