معنی و ترجمه کلمه telephone traffic recorder به فارسی telephone traffic recorder یعنی چه

telephone traffic recorder


علوم مهندسى : ثبات ترافيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها