معنی و ترجمه کلمه television set به فارسی television set یعنی چه

television set


کامپيوتر : مجموعه تلويزيونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها