معنی و ترجمه کلمه telling به فارسی telling یعنی چه

telling


کارگر،موثر
علوم نظامى : مخابره اطلاعات به دست امده از تجسس هوايى به يکانهاى پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها