معنی و ترجمه کلمه telltale به فارسی telltale یعنی چه

telltale


سخن چين ،خبرکشى کردن
ورزش : نوار فلزى يا چوبى روى ديوار جلو اسکواش نوار پارچه وصل به بادبان براى نشان دادن سمت باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها