معنی و ترجمه کلمه tellus به فارسی tellus یعنی چه

tellus


نجوم : زمين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها