معنی و ترجمه کلمه temperature coefficient به فارسی temperature coefficient یعنی چه

temperature coefficient


الکترونيک : ضريب دما
معمارى : ضريب حرارتى
علوم هوايى : ضريب دما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها