معنی و ترجمه کلمه tenth rate به فارسی tenth rate یعنی چه

tenth rate


درجه دهم ،از پايين ترين جنس ،پايين ترين درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها