معنی و ترجمه کلمه tenure of office به فارسی tenure of office یعنی چه

tenure of office


تصدى
قانون ـ فقه : زمامدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها