معنی و ترجمه کلمه tepee به فارسی tepee یعنی چه

tepee


teepee(، )tipiخيمه مخروطى سرخ پوستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها