معنی و ترجمه کلمه terminal operations به فارسی terminal operations یعنی چه

terminal operations


عمليات بارانداز
علوم نظامى : عمليات اسکله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها