معنی و ترجمه کلمه terminology به فارسی terminology یعنی چه

terminology


لغات ،اصطلاحات علمى يافنى ،کلمات فنى ،واژگان ،لفظ گذارى ،مجموعه اصطلاحات
روانشناسى : واژگان فنى
علوم نظامى : اصطلاح مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها