معنی و ترجمه کلمه ternate به فارسی ternate یعنی چه

ternate


)ternary(سه برگچه اى ،سه گانه ،سه تايى ،سومين ،گروه سه تايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها