معنی و ترجمه کلمه tertiery به فارسی tertiery یعنی چه

tertiery


پر سومين رديف بال مرغ ،سومين دوره طبقات الارضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها