معنی و ترجمه کلمه test lead به فارسی test lead یعنی چه

test lead


الکترونيک : رابط برق ازمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها